Bevezetés


Jelen tájékoztató a woodcolor.hu weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatok kezelésére vonatkozik. A tájékoztatóban foglaltakat az átfogó, hazai és nemzetközi jogi követelményekkel összhangban lévő, valamint a magánélet tiszteletben tartását tükröző adatvédelmi szabályzat alapján készült, kifejezetten a weboldalra vonatkoztatva, melyért a weboldal tulajdonosa vállal felelősséget.


Kik vagyunk?


Adatkezelő: Treppen Color Kft.


Kapcsolattartó: Boór Károly


Cím: 9400 Sopron, Győri út 50.


E-mail: treppencolor@gmail.com


A weboldalunk címe: www.woodcolor.hu


Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:


Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)


Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket?


Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, adószám, cégnév, további rendelési adatok


Felhívjuk arra is a figyelmet, hogy az oldalon található űrlapok kitöltésénél megadott név, telefonszám és az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az érintett nevét tartalmazza. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad-e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.


Az oldal alapjául szolgáló CMS rendszer kizárólag a regisztrált felhasználók számára gyűjt a Felhasználói profil képernyőjén megjelenített adatokat.


Adatkezelés jogalapja


Az adatkezelés jogalapja a felhasználói a honlapon lévő űrlapokon megadott adatok tekintetében az érintett hozzájárulása, melyet elküldés előtt kell, hogy megadjon.


Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot?


Az űrlapok során megadott kapcsolattartási adatokat a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az adatok törlése egy, az érintettet által megadott e-mail címről küldött, vagy a honlap űrlapján kitöltött „személyes adatok törlése” opció kiválasztásával és elküldésével kérheti.


Miért gyűjtünk adatokat?


Az adatok kérése és tárolása a merendelés teljesítése érdekében történik, de ezeket az információt használjuk marketing célokra is, a honlappal kapcsolatos temakörökben.


Amennyiben a „hírlevelet kérek” opciót is kiválasztotta, úgy a megadott adatokat további direkt marketing célú felhasználásra is használhatjuk. Ennek törléséről a hírlevél leiratkozás opciónak elküldésével, vagy a hírlevél alján lévő leiratkozás linkre kattintva kérheti.


Sütik


Ez a weboldal cookie-kat használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk Önnek. A cookie-adatok a böngészőben tárolódnak, és olyan funkciókat látnak el, hogy a webhely gyorsabb és élvezhetőbb legyen ezáltal. Megjegyzik a sokszor látogatott és használt szekciókat, képeket, esetleg ikonokat, nem sokszor változó tartalmakat.


Más honlapokról származó beágyazott tartalmak


Facebook Like gomb és szociális widgetek (Facebook, Inc.)

Publikus Facebook adatok gyüjtése. A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Adatvédeli tájékoztató – angolul


Twitter Tweet gomb és szociális widgetek (Twitter, Inc.)

Publikus Twitter adatok gyüjtése. A feldolgozás helye: Egyesült Államok –Adatvédelmi tájékoztatója angolul


Analitika


Ez a webhely a Google Analytics segítségével olyan névtelen információkat gyűjt össze, mint a webhely látogatóinak száma és a legnépszerűbb oldalak. Google LLC (“Google”); székhelye: Amerikai Egyesült Államok Adatvédelmi tájékoztató magyarul


Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán


Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve a kapcsolati elérhetőségein.


A honlap tulajdonos a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.


Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.


Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat


Biztonságos SSL tanusítvánnyal rendelkezik a weboldalunk, így más illetéktelen nem férhet hozzá a begépelt tartalmakhoz.